Eksempler på opgaver udført af Det fleksible kontor:


Fruens Vilje:

Hjemmeside   Post kort   Visitkort
HjemmesideFruensVilje   Postkort Fruens Vilje Forside   Visitkort Fruens Vilje forside
    Psotkort Fruens Vilje Bagside   Visitkort Fruens Vilje bagside


Statens Scenekunstskole:
Undervisning i Typo3 (hjemmeside) og konsulent vedr. optagelsesprøver for skuespilleruddannelsen

Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater:
Indtastning i ASIMUT (skemaplanlægning), Konsulent vedr. Scenekunstuddannelser, Layout på Studieordning

Annette Vognsen - Tlf. +45 28 56 44 97 - mail@detfleksiblekontor.dk